EU Digital Green Certificate Home Labs About

EU Digital Green Certificates

How Does It Work ? | Как Работи ?

Visit a laboratory of your choice

Visit the laboratory of your choice to order a RT PCR or an Antigenic test and don't forget to leave your phone number.

Посетете Вашата лаборатория

Посетете избраната от Вас лаборатория за да поръчате RT PCR или Антигенен тест. Не забравяйте да оставите Вашия телефонен номер.

Start you journey

Once the examination has started, you can calmly start yours travel and the certificate will catch up with you.

Може да тръгвате

След като изследването Ви е започнало, можете да стартирате Вашето пътуване (сертификата ще Ви настигне).

Meanwhile, we'll prepare your certificate

While traveling to the airport or the border, the laboratory will examine your sample and prepare your certificate.

В това време, ние издаваме Вашия сертификат

Докато пътувате към летището или границата, в лабораторията ще изследват Вашата проба и ще подговят сертификата Ви.

We'll send you an SMS when we're ready

The laboratory will send you an SMS with a link (hyperlink) for downloading of your certificate.

Изпращаме Ви SMS с връзка

Лабораторията ще Ви изпрати SMS с връзка (hyperlink) за сваляне на Вашия сертификат.

Get your certificate

When you receive the SMS, just click on the link and your certificate will be loaded on your phone (internet required).

Докосвате връзката и изтегляте сертификата

Когато получите SMS-а, достатъчно е да докоснете връзката и сертификата Ви ще се зареди във Вашия телефон (изисква се интернет).

Show your newly achieved document

When the responsible authorities ask for a certificate, show the certificate directly from your phone (no printout required).

Покажете сетификата си

Когато отговорните власти Ви поискат сертификат, покажете Вашия сертификат директно на телефона си (не е нужна разпечатка).

Helpfull Links | Полезни връзки

Info about the certificate More about your journey Skyware Group iLab Illustrations : Storyset
© Skyware Group, 2021